Thursday, December 29, 2016

[MOD CF 1241] MOD QUẮM MẺ THÀNH JUNGLE KNIFE ĐỘT KÍCH

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1241 Mod cận chiến Quắm mẻ FP Broken Kukri Red CryStal - phiên bản cập nhật mới nhất ngày !

Mod này dùng được cho CF VTC phiên bản 1241 nhé (upload 30/12/2016)


Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ Biến thành Jungle Knife
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - nhân vật nam- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Tuesday, December 27, 2016

[VINACF 1240] BẢN FREE VÀ CHÍNH THỨC THƯƠNG MẠI HÓA TOOL TỪ 24/12/2016

- VINACF Update Phiên bản 1240 mới nhất.


☆  Kể từ ngày 24/12/2016 Vinacf chính thức thương mại hóa tool, bản miễn phí sẽ chỉ có một số chức năng, còn bản Vip mua sẽ có đầy đủ chức năng (xem clip trong mục mua VIP sẽ rõ). ⬇ Tải VINACF mới nhất  1240 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1240. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Download

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1240 tại:
☆ Link: Download


Monday, December 26, 2016

[MOD CF 1240] MOD SHADOW KNIFE VÀ BÚA GỖ

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1240 Mod cận chiến Búa Gỗ - Quắm mẻ FP Broken Kukri Red CryStal - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 25/12/2016 !

Mod này vẫn dùng được cho CF VTC phiên bản 1241 nhé (28/12/2016)


Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ Biến thành Shadow Knife

☆ Búa gỗ:
+ Siêu nhân
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - mọi nhân vật- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Sunday, December 18, 2016

[VINACF 1239] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TUYẾT NHIỆT ĐỚI CF VTC

- VINACF Update Phiên bản 1239 mới nhất.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1239 có gì:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1239 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1239. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Download

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1239 tại:
☆ Link: Download


Tuesday, December 13, 2016

[MOD CF 1239] MOD BÚA GỖ QUẮM MẺ VÀ ZOMBIE CẬP NHẬT PHIÊN BẢN GIÁNG SINH CF VTC

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238 Mod cận chiến Búa Gỗ - Quắm mẻ FP & Zombie thường - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 14/12/2016 !Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Búa gỗ:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Zombie:
+Chém nhanh
+Chém nhiều nhát
+Tự động (auto) cào
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - mọi nhân vật- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Thursday, December 8, 2016

[MOD CF 1238] Mod Búa Gỗ One Hit Và Zombie Chém Nhanh - BugAllCF

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238 Mod cận chiến Búa Gỗ & Zombie thường - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 8/12/2016 !Bản Mod gồm có:
☆ Búa gỗ:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Zombie:
+Chém nhanh
+Chém nhiều nhát
+Tự động (auto) cào
* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Thursday, December 1, 2016

[MOD CF 1238] Cập Nhật Mod Quắm Mẻ FP thành Shadow Knife Phiên Bản 1238 CF VTC

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238

hình ảnh sau khi mod

☆Mod gồm có:
-Broken Kukri Red Crystal thành Shadow Knife
* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Tuesday, November 29, 2016

[VINACF 1238] Cập Nhật Phiên Bản Mới CF VTC Ngày 29/11/2016

- VINACF Update Phiên bản 1236 mới nhất.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1236 có gì:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1238 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1238. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1238 tại:
☆ Link: Download


Saturday, November 26, 2016

[MOD CF 1236] Broken Kukri Quắm Mẻ Thành Knuckle 2 Đột Kích CF VTC | BugAllCF

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1236

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

☆Mod gồm có:
-Broken Kukri Red Crystal thành Knuckle 2

- Zombie:
+ Chém nhanh
+ Chém nhiều nhát
+ Tự động chém (đứng im cũng tự chém, chạy ko cần click chuột cũng tự cào.... ai lại gần là chết)* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

[Mod CF 1236] Quắm Mẻ Broken Kukri Thành Shadow Knife Đột Kích VTC

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1236

☆Mod gồm có:
-Broken Kukri Red Crystal thành Shadow Knife

- Zombie:
+ Chém nhanh
+ Chém nhiều nhát
+ Tự động chém (đứng im cũng tự chém, chạy ko cần click chuột cũng tự cào.... ai lại gần là chết)
● Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
○ Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
● Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez
○ Mẹo: vào linksvip.net để get link download tốc độ cao

Thursday, November 17, 2016

[VINACF 1234] Cập Nhật Phiên Bản Mới CF VTC Cận Chiến Tối Thượng

- VINACF Update Phiên bản 1234 mới nhất.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1234 có gì hot?:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1234 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1234. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1234 tại:
☆ Link: Download
*(Chờ 6 giây sau đó click vào nút Skip Ad màu cam)


[MOD CF 1234] Mod Quắm Mẻ FP Broken Kukri Thành Shadow Knife | BugallCF

Mod đột kích CF VTC phiên bản 1234: Gồm có:
Mod Quắm mẻ FP cửa hàng điểm (Broken Kukri Redcrystal) => Shadow Knife☆ Những lưu ý đáng nhớ:

Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Wednesday, November 16, 2016

[MOD CF 1234] Share mod Quắm Mẻ FP Broken Kukri Redcrystal Thành Mỏ Lết Spanner

Mod đột kích CF VTC phiên bản 1234: Gồm có:
Mod Quắm mẻ FP cửa hàng điểm (Broken Kukri Redcrystal) => Mỏ lết Spanner☆ Những lưu ý đáng nhớ:

Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Sunday, November 13, 2016

[CFVN 1233] Share mod Quắm Mẻ FP thành Dual Karambit, Cục Gạch, Knuckle 2 & Búa Thor Đột Kích

Share một số mod đơn giản Đột Kích phiên bản 1233 CF VTC
Đã cập nhật lại link download - nếu có nhầm lẫn link tải mod hoặc bị trùng báo cáo cho mình tại mục "Khu vực chat" bên phải Website nhé

Gồm có 3 mod:
✿ Mod 1 - Broken Kukri Redcrystal => Knuckle 2

✫ Link: tải về mod KNUCKLE 2

✿ Mod 2 - Broken Kukri Redcrystal => Gạch

✫ Link: tải về mod Cục gạch

✿ Mod 3 - Broken Kukri Redcrystal => Dual Karambit & Zombie => búa Thor


✫ Link: tải về mod Dual Karambit & búa Thor

☆ Những lưu ý đáng nhớ:

Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Monday, November 7, 2016

HACK VUA ĐỘT KÍCH, CFPRO, CF4VN BÁ ĐẠO | BugAllCF

HACK VUA ĐỘT KÍCH, CFPRO, CF4VN ĐỘC QUYỀN MỚI NHẤT.
Bản Hack dành riêng cho game CF sever tư nhân: CFPRO, VĐK, CF4VN.
- HACK 1: Giá 250k - Gồm có: auto headshot (luôn ăn sọ) và auto ngực/ bụng

- HACK 2: Giá 150k - Gồm có: bật vũ khí nhanh, thay đạn nhanh tất cả các loại súng + chạy nhanh (shift).

- HACK 3: Giá 250k - Gồm có: bug không mất máu (tức là sẽ không bị mất máu ở những nơi bình thường ko có tool sẽ bị mất máu và chết: như chui dưới đất, chui thùng, tường... ko bị mất máu)Các loại hack khác nếu có thêm sẽ thông báo

   

● ○ ● Giảm giá ● ○ ●


☆ Nếu mua cùng lúc HACK 1 và HACK 3 giá còn 450k (giá gốc 550k - giảm 100k).

☆ Mua cùng lúc  HACK 2 và HACK 3 hoặc HACK 1 và HACK 2 : giá còn  350k (giảm 50k)


● ○ ●Giao dịch ● ○ ●


Chuyển tiền qua ATM, Megacard, Gate, thẻ cào mạng viettel. (được sắp xếp theo thứ tự giao dịch: từ ưu tiên nhất đến tối thiểu).

Chi tiết liên hệ:
+ Facebook: Liên Hệ
+ Gmail: freedommod49@gmail.com

- Giao dịch được đảm bảo bởi Lionel Shrike/ BugAll.

Bảo hành: update mỗi khi có bản cập nhật nếu bị lỗi.

☆ Để "sử dụng lâu dài, ko nát game" - không share cho bất kì ai khác. Giá như thế chắc mọi người cũng hiểu vì sao rồi đây.

Saturday, November 5, 2016

Share Mod ĐỘT KÍCH Phiên Bản 1233 BOOMING GPS Mới Nhất Tháng 11/2016

Share mod ĐỘT KÍCH phiên bản 1233 BOOMING GPS Mới Nhất tháng 11/2016


Mod chẳng có gì nhiều:
+ Zombie thường khi di chuyển là tự động chém/ cào, chuột phải chém xdame

+ M240B Telsa Thay đạn nhanh + bật nhanh (Reload xong thì bật qua lại súng mới bắn đạn thật )

+ M1216 (tất cả các loại) Thay đạn nhanh + bật súng nhanh

+ 3Z bắn tốc độ thần thánh thay đạn cũng thần thánh  

+ AWM Bắn nhanh (1 Giây)

+ Zombie Boomer Ai 1.0 nổ không mất máu

+ Búa AXE chém xdame + bật qua là chém ngay (như cây D.E VIP)

+ Keris chém xdame ( bật qua là chém ngay như cây D.E VIP )

+ KAC rusty và vài loại cùng chỉ số = AK Vip 1.0, thay đạn là đâm


Những lưu ý đáng nhớ:
Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Mod by Không tên

[VINACF 1233] UPDATE ĐỘT KÍCH PHIÊN BẢN 1233 BOOMING GPS MỚI NHẤT

- VINACF Update Phiên bản 1233 mới nhất.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1233 có gì hot?:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1233 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1233. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1233 tại:
☆ Link: Download
*(Chờ 6 giây sau đó click vào nút Skip Ad màu cam)


Friday, November 4, 2016

[CFVN] Share mod Quắm Mẻ Broken Kukri RedCrystal Đột Kích Phiên Bản 1233

Mod Onehit Quắm Mẻ FP | |Broken Kukri RedCrystal Đột Kích Phiên Bản 1233

● Mod gồm có:
Mod Quắm cửa hàng điểm FP - Broken Kukri RedCrystal:
Tốc độ chém x2
Uy lực (chuột phải x5) , (chuột trái x3)
Tự động chém, không cần nhấp chuột : khi nhân vật di chuyển


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm kkk


* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam. Tải về copy vào Đột kích/ Rez
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn

Thursday, October 20, 2016

[English] Mod | VinaCF For CrossFire Phi, NA, .... ?

Mod | VinaCF For CrossFire Phi, NA, .... ?


Hello!,
I write this post to let you know, all mod or VinaCF CrossFire hack, only working for CrossFire Viet Nam (CFVN). I don't things Mod or VinaCF working for CFPHI, CFNA,.... I dont know "Killmark Tool" working for other CrossFire other country or not but you can try Killmark Tool if you want.

Tool mod: you can easy find by searching box on the corner or in tab EnlishBlog .

Sorry for my bad english = = = = = = = = = = = = = = =

=== For Viet Nam member === Mod dành cho Vua Đột Kích - CF4VN - .... : Hiện tại chưa có mod.

Wednesday, October 19, 2016

[MOD CF 1231] Mod One Hit Quắm Mẻ FP BrokenKukri Red Crystal

Mod 1 Hit Quắm Mẻ FP BrokenKukri Red Crystal BCN 1231

Mod tăng sát thương quắm mẻ - cửa hàng điểm - Broken Kukri Red Crystal phiên bản 1231 - Bomming GPS CF VTC


Xem video test mod tại đây
Chỉ áp dụng cho người chơi sử dụng nhân vật nam và vũ khí cận chiến là quắm mẻ FP. Các vũ khí khác ko có gì thay đổi.

Hướng dẫn cài mod:
B1: Tải về sẽ được file .rez, copy file đó vào Đột Kích/ Rez.
Ví dụ: C://Program Files/Online Game/ Đột Kích/ Rez
B2: Sau đó vào game bình thường.

☆ Lưu ý: chém bằng chuột trái từ từ,để ko bị nghi vấn hack, các bản mod sau sẽ fix vấn đề này. Chuột phải chém sau cũng được.

 Nhớ click vào nút Skip Ad bên góc phải trên để tới trang download file mod Google Drive
Báo mod lỗi, link hỏng tại đây

[VINACF 1231] UPDATE Phiên Bản BOOMING GPS ĐỘT KÍCH CF VTC

- VINACF Update Phiên bản 1231 BOOMING GPS. Với nhiều cập nhật hoàn toàn mới mẻ: bản đồ mới, chế độ chơi mới, súng mới, nâng cấp đồ họa map cũ.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1231 có gì hot?:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1231 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1231. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1231 tại:
☆ Link: Download
*(Chờ 6 giây sau đó click vào nút Skip Ad màu cam)


Saturday, October 15, 2016

Hôm nay 16/10/2016 Đột Kích Tặng Thompson Vip Infernal Dragon Toàn Sever

Ngày vàng cuối tuần nhận báo vật khủng miễn phí.


THỜI GIAN: từ 2h trưa đến 5h chiều -  Ngày 16/10/2016.

NỘI DUNG: Trong thời gian diễn ra sự kiện “Ngày vàng cuối tuần” , người chơi chỉ cần đăng nhập Đột Kích sẽ nhận được Khẩu Súng Vip Thompson-Infernal Dragon.  

Nhớ hôm nay từ 14:00 - 17:00 nhé!

[Update 1230] Mod OneHit Vũ Khí Cận Chiến Quắm Mẻ, Búa Gỗ - Cày Boss AI | Zombie Hero | CF VTC

Share Mod One Hit Cận Chiến Đột Kích CF VTC phiên bản 1230


Mod gồm có:
-  Mod 1 hit - onehit Max Damage cận chiến khi sử dụng các loại vũ khí cận chiến:
+Búa gỗ
+Xẻng thường
+ Rìu thường
+ Quắm mẻ FP (Broken Kukri RedCrystal)
+Zombie thường

- (Tức là khi sử dụng các vũ khí vừa nêu, chỉ cần click 1 nhát là chết mọi đối thủ).

*Sử dụng được trong mọi chế độ: Moba, Zombie, Đấu đội, đấu đơn, ghost, AI,...  (riêng map AI Đấu Trường La Mã có thể bị lỗi). -Lưu ý nữa là Nhân Vật Nam mới có thể thấy mod nhé.
 ☆ Link 4Share: Download

Nhớ click vào nút Skip Ad bên góc phải trên để tới trang download file mod 4share
Báo mod lỗi, link hỏng tại đây

Hướng dẫn cài mod:
B1:Tải về sẽ được file .rar - extract giải nén nó ra sẽ được file .rez
B2:Copy nó vào nơi lưu Đột Kích/ Rez
B3: Vào game
mod by T.X

Sunday, October 9, 2016

[CFVN Killmark] Cập Nhật Một Số Killmark Mới Cực Đẹp13. Killlmark Item14. Killlmark Ánh Sáng 215. Killlmark Hoa Tuyết16. Killlmark  Royal Gold17. Killlmark Hoàng Tộc
Xem thêm nhiều Killmark hơn tại đây

Friday, October 7, 2016

[VINACF 1230] VINACF Hack Đột Kích Phiên Bản 1230 Mới Nhất

- VINACF Hack Tool Update Phiên bản 1230 NGÀY ĐỘC LẬP - BCN 1230 lần này thực chất là một bản update nhỏ sự kiện tháng 10 ( ~11mb). Nên các mod phiên bản 1229 sẽ không bị ảnh hưởng.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1230 có gì?: Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC 10/2016
Tải tool Hack VINACF mới nhất  1230 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1230. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1230 tại:
☆ Link: Download
*(Chờ 6 giây sau đó click vào nút Skip Ad màu cam)


Monday, October 3, 2016

Mod OneHit Broken Kukri Red Crystal (Quắm mẻ FP) CF VTC Phiên Bản 1228

Mod OneHit Broken Kukri Red Crystal (Quắm mẻ FP) CF VTC Phiên Bản 1228
04/10/2016 - Update lại link hỏng và bổ sung thêm mod mới

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Mod tăng sát thương Quắm Mẻ Có thể sử dụng trong mọi map:
+ 1 nhát chết Quái AI không nghi vấn hack
+Tàn sát zombie (con nào nhiều máu quá thì 2, 3 nhát.)
+San bằng mọi đối thủ từ đấu đội, đấu đơn đến, chế độ Moba 1 hit cận chiến - click chuột 1 phát là 1 kill.
+ Mod Búa gỗ thành búa sắt x damage

*Sử dụng nhân vật nam và dùng cận chiến Broken Kukri RedCrystal nhé

○ Hướng dẫn cài mod:
-Tải mod về copy file .rez vào nơi lưu Đột Kích/ Rez.
● Thường là C/ Program file/Game online/Đột Kích/Rez.
● Hoặc: D/Game Online/CrossFire/Rez.

☆Link 1: Download
☆Link 2: Mod dự phòng vẫn là mod Quắm Mẻ BrokenKukri nhưng hơi khác tí: Download

Nhớ click vào nút Skip Ad bên góc phải trên để tới trang download file mod 4share


♡Lưu ý: backup file gốc trong Đột Kích/Rez ra ngoài trước khi trước khi bỏ MOD vào .  Để khi ko muốn mod nữa thì copy file .rez gốc zo lại là vũ khí sẽ trở lại bình thường.
mod by N.T.Huy

Sunday, September 25, 2016

Share Mod Wall + Mod đi xuyên tường + Nhặt súng từ xa Đột Kích Phiên  Bản 1228

Bản mod này đã bị VTC fix, mod sẽ bị auto block tài khoản đề nghị mọi người không sử dụng bản mod này. Các bản mod mới hơn vẫn sử dụng được bình thường - Cảm ơn bạn N.T.Huy đã báo cáo vấn đề này trên facebook của mình :*

Bản mod gồm: mod Wall (nhìn xuyên tường) + Mod đi xuyên tường + chức năng Nhặt súng từ xa.

Ảnh minh họa - share mod by Không tên


■ Hướng dẫn cài mod:
-Tải về copy file .rez trên vào nơi lưu Đột Kích/ thư mục Rez2 .
Ví dụ: C/Program Files/Game Online/Đột Kích/Rez2

Có thể sử dụng kết hợp cả 2 bản mod bằng cách bỏ hết vô Rez2, còn chỉ muốn 1 trong 2 thì chỉ tải cái đó thôi.

-MOD Wall - Nhìn xuyên tường (AutoGame123):
☆Link: Download

-Mod đi xuyên tường + nhặt súng xa (bấm giữ Shift + S để nhặt súng từ xa).
☆Link: Download

Nhớ bấm vào nút Skip Ad bên góc phải trên để đến trang download Tenlua.vn

Friday, September 23, 2016

[VINACF 1228] Bản Cập Nhật Đột Kích CF 1228

- VINACF Hack Tool Update Phiên bản 1228 NGÀY ĐỘC LẬP - BCN 1228 lần này thực chất là một bản update nhỏ. Nên các mod phiên bản 1227 sẽ không bị ảnh hưởng.


Tải tool Hack VINACF mới nhất  1228 tại:
☆  VinaCF vừa cập nhật tool phiên bản mới nhất. ĐỘT KÍCH 1228 update vũ khí & nâng cấp hệ thống. Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC 20/09/2016

 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1228. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1228 tại:
☆ Link: Download
*(Chờ 6 giây sau đó click vào nút Skip Ads màu cam)


Monday, September 19, 2016

Share mod bộ vũ khí cực đẹp CF VTC Đột Kích Phiên Bản 1227

Share mod bộ vũ khí báu vật cực đẹp CF VTC Đột Kích Phiên Bản 1227.
☆ Cực kì lưu ý: Mod này Chỉ sử dụng trong chế độ AI bắn với BOT. Nếu sử dụng trong các chế độ khác sẽ bị lỗi.
Mod set vũ khí cực đẹp CFVTC phiên bản 1227 Ngày Độc Lập


☆Bản mod gồm có:
■ M700 => Barrett-Ultimate Gold
■ D.E Blue Cystal FP (Súng lục trong cửa hàng điểm) = Anaconda-Ghetto
■ Búa Gỗ = Balloon Hammer-USG
■ Quắm Mẻ FP = Dual Karambit Camo


○ Hướng dẫn cài mod:
-Tải mod về copy file .rez vào nơi lưu Đột Kích/ Rez.
● Thường là C/ Program file/Game online/Đột Kích/Rez.
● Hoặc: D/Game Online/CrossFire/Rez.

☆Link: Download
Nhớ click vào nút skip ad bên góc phải trên để tới trang download fshare

♡Lưu ý: backup file gốc trong Đột Kích/Rez ra ngoài trước khi trước khi bỏ MOD vào .  Để khi ko muốn mod nữa thì copy file .rez gốc zo lại là vũ khí sẽ trở lại bình thường.

mod by Kha Ngố

Sunday, September 18, 2016

Share mod one hit cận chiến | 1 Hit zombie | 1 hit Hero Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1227

Share mod one hit cận chiến | 1 Hit zombie | 1 hit Hero Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1227

Mod chém 1 hit - onehit Max Damage cận chiến các loại vũ khí:
Búa gỗ, Xẻng thường, Rìu thường, Quắm mẻ FP (Broken Kukri RedCrystal), zombie thường.

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

Khi sử dụng các vũ khí trên và sài nhân vật nam (chỉ nhân vật nam mới có mod nhé sài nv nữ thì sẽ chém bình thường) -  Sẽ chém ra nhiều nhát cùng một lúc. Biến thành Zombie chém hero 1 phát hơn 7k máu ... nên được gọi là one hit.

☆ Link 4Share: Download
Nhớ click vào nút Skip Ad bên góc phải trên để tới trang download file mod 4share
mod by Tùng Xuân

Wednesday, September 14, 2016

Nhân Dịp Trung Thu 15/08/2016 CF4VN Sever Đột Kích Lậu Tặng Quà Khủng!

Sự Kiện X15 nạp thẻ, tặng VIP siêu khủng
Nhân dịp trung thu 2016 BQT CF4VN có 1 số thay đổi khủng nhằm hỗ trợ game thủ CF4VN trải nghiệm 1 cách tốt nhất.

Theo đó chúng tôi có những cập nhật siêu khủng như sau:

■Tăng tỉ lệ nạp thẻ lên X15 vĩnh viễn. Ví dụ nạp thẻ 100k thẻ Gate = 1500 Vcoin
■Tặng Vip hot nhất M4A1 - S - Predator vĩnh viễn
■Tặng M66 - Gold - Vintage vĩnh viễn
■Tặng Búa Sét vĩnh viễn
■Tặng M4A1-Noble-Rose vĩnh viễn.
....
* Những tài khoản tạo mới khi tạo nhân vật sẽ tự có Vip trong thùng đồ còn những tài khoản đăng ký trước 18h8 hôm nay 14/09/2016 vui lòng đăng nhập vào trang quản trị tài khoản để nhận:


☆ Trang chủ CF4VN.COM

Monday, September 12, 2016

Lưu Ý Nhỏ Về Các Bản Mod, File Mod CF Đột KíchCác bản mod làm thủ công.. tiêu đề bài viết có để dạng "Mod CF Đột Kích Phiên Bản 122x..." thì bản mod đó chỉ sử dụng được cho duy nhất phiên bản đó. Khi VTC update lên phiên bản mới hơn sẽ không sử dụng được và bị lỗi.

Ngoại trừ mod bên tab Killmark . Do sử dụng tool mod tự động mod vào Đột Kích mỗi khi tải về. Nên sử dụng được cho mọi phiên bản.

Về các tool mod thì sử dụng được bình thường, nếu bị lỗi là do bạn không biết fix lỗi để mod.

Thursday, September 8, 2016

VINACF Bản Cập Nhật 1227 Đột Kích CFVN

VINACF Bản Cập Nhật 1227 NGÀY ĐỘC LẬP Đột Kích
 

VinaCF vừa cập nhật tool phiên bản mới nhất. ĐỘT KÍCH 1227 vừa update vũ khí vừa nâng cấp hệ thống game. Xem thêm thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC

 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1227. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire

Saturday, September 3, 2016

Share Mod Fly đi trên không Và Mod tay cầm AK kiểu cũ Đột Kích phiên bản 1225

NHỚ BẤM VÀO NÚT SKIP AD BÊN GÓC PHẢI TRÊN ĐỂ ĐẾN LINK DOWNLOAD GỐC NHÉ!

1. Mod đi trên không CF 1225
Dùng trong chế độ AI cày đồ rất ngon, trong khi fly đi trên không có thể đặt địa lôi. Với mod fly này quái AI sẽ không cào tới được bạn.

 
☆Link: Download
Tải về được file rf016.rez copy nó vào Đột kích/Rez. Sau đó vào game bình thường.

2. Mod tay AK kiểu cũ CF 1225
Mod hành động cầm AK thành lúc xưa. Video preview (Kha Ngố)
 

☆Link: Download
Tải về đổi tên rf016ak.rez thành rf016.rez. Rồi copy vào Đột Kích/Rez.

Thursday, September 1, 2016

Một Sever Game Đột Kích Lậu Khác mang tên CF4VN Vừa mới mở cửa 2/9/2016Chính thức đưa vào hoạt độnh 8h sáng quốc khánh 2/9/2016. CF4VN là game Đột Kích phiên bản mới nhất 1225 của CF 2.0 sử dụng 100% ngôn ngữ tiếng việt và hỗ trợ tối đa cho người chơi.

☆ Link : CF4VN.COM

Phần quà cực hấp dẫn dành cho người chơi mới
+ Khi tham gia đã được tặng ngay quân hàm Thiếu Úy.
+ Tặng 100k GP và 8k FP.
+ Tặng M4A1-S-NOBLEROSE
+ BC AXE hoa sen vĩnh viễn 30 ngày.
+ Donate x15 x10 VTC  (Nạp thẻ diện thoại 10k được 9 x 10 = 90 Vcoin, Thẻ gate sẽ được cộng thêm 10% .
+ Đặc biệt CF4VN có đội ngũ BQT và CTV luôn theo dõi và cố gắng hạn chế tối đa việc hack, cheat trong game.

Những hình ảnh đầu tiên về CF4VN
 

Tổng Hợp Mod KillMark Mod Máu Đỏ CF 2.0 Mọi Phiên Bản Đột Kích CF

Tổng Hợp Mod KillMark Đột Kích Mod Máu Đỏ CF 2.0 Killmark hiệu ứng đặc biệt Cực Đẹp
Xem và Tải Về Killmark CF Tại Đây


Hoặc nhìn vào thanh menu bên trên mọi người cũng có thể thấy tab KillMark, click vào để download killmark CF cho mọi phiên bản.
Killmark tự động cập nhật, tool auto update killmark phiên bản mới CF

Saturday, August 27, 2016

[UPDATE VINACF] Đột Kích Phiên Bản 1225 ĐỒNG HÀNH CÙNG RIO

VINACF Bản Cập Nhật 1225 Đột Kích
 

VinaCF vừa cập nhật tool phiên bản mới nhất.  
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1225. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Mediafire