Header Ads

Giải mã Tool Mod #4

15:24:00
À , mấy bài viết trên blog này là do mình tự nghĩ ra để viết đó nha , đừng nói mình copy đó ! Tool Model Edit chúng ta đa...Read More

Giải mã tool mod #3

15:15:00
Giải mã tool mod #3 Tiếp tục loạt bài về tool mod ! Dedit: được sử dụng để biên soạn map, thêm chi tiết hiệu ứng.. FXed: đ...Read More

Giải mã tool mod #1

15:09:00
Bài viết dưới đây được sưu tầm,  tổng hợp và được dịch bởi  Lionel Shrike, ai copy nhớ ghi nguồn BugAll . Thank :) Những thư...Read More