Header Ads

Giải mã Tool Mod #4


À , mấy bài viết trên blog này là do mình tự nghĩ ra để viết đó nha , đừng nói mình copy đó !

Tool Model Edit chúng ta đang xài là tool gốc NSX Game cũng dùng để chỉnh sửa, và nó là tool v2, bản Model Edit đầu tiên nhìn thô sơ lắm nhỏ vs toàn là chữ thôi .

Còn tool injec extract rez là do sp0ng... Dân mod bọn mình làm ra :D

*Cshell.dll là file thư viện chứa những thông số để làm auto hs, 1 hit, xuyên tường chẳng hạn việc cần làm là unpack nó .

CFVN  : người đầu tiên làm ra "mod"
X20 (tăng damage) ?
Mình đã nói ở bài trước

-L.S-

Không có nhận xét nào