Header Ads

Kiếm 400k/ tháng trên di động


Một số ứng dụng kiếm Card điện thoại trên Android, Ios kiếm 1 triệu/ tháng . Nhập mã chia sẽ giùm tớ nha :* thanks nhiều
1. Bigc
Link cho Android: http://goo.gl/RUUJUq
Link cho IOS: http://goo.gl/2pFKsp
2. Toza
Link: https://goo.gl/JqM2os
Nhập mã " OKID " để được + 1000 đ
3. Taia
  Link: https://goo.gl/ALsVU6
Nhập mã " R4LNH " để được cộng 1000 đ
4. Slim
Link: https://goo.gl/VZsaI5
Nhập mã " M9w7 " để được cộng 1000 đ
5. Appd
Link: http://appdaily.vn/
Nhập mã " arzj4l " để nhận 1000 đ
6. Kiếm ti
Link: https://goo.gl/6SqnTU
Nhập mã " KQCWWPSH " để nhận thưởng 1000 đ
7. Pop
Link: https://goo.gl/HaK4Yo
Nhập mã " bugall " để được tặng 1000 đ  .
8. W&M
Link: https://qand.me
Nhập mã " TKONOO " để được cộng 1000 đ.
9. Ico
Link: https://goo.gl/JfscOe
Nhập mã " 7pF4W " để + 1000 đ.
10. Mobic
Link: https://goo.gl/YzyHCo
Nhập mã " E5063 " cả 2 nhận 1000 đ nha .
11. Asme
Link: http://goo.gl/N1FER4

Chúc mọi người kiếm tiền vui vẻ :)

Facebook của mình: Fb.com/BugAll49
Nhóm kiếm tiền online của mình: https://www.facebook.com/groups/1499209010393120/

Không có nhận xét nào