Header Ads

Những lỗi CF Đột Kích Bự Chà Bá

*Lỗi quay QCMM cứ 99 độ là trúng ?
- 30/07/2013
Video: http://www.youtube.com/watch?v=b15uV4w_ZXE&feature=youtube_gdata_player

*Bug Vcoin bằng thao tác kiểm tra mã thẻ ?
- Lợi dụng c.năng kiểm tra mã thẻ của VTC [KT-MÃ THẺ-6530] để xem thẻ đó đã xài chưa, trong lúc nhân viên VTC kiểm tra mã thẻ (tầm ~1p) . Trong lúc đó ta nhanh tay lặp lại thao tác nạp vcoin, 1 thẻ nạp dc nhiều lần đến khi nhân viên VTC kiểm tra xog thì k nạp được nữa. Số vcoin nhận dc còn tuỳ vào việc bạn nhanh tay hay không : x5, x10, x15, ..

*Bug c4 (ghost đặt 2 trái c4 ở 2 khu) ? :D

*Bug lựu đạn ?
- Thao tác đổi vũ khí

*Bug lượng đạn ?
-Thao tác thay đạn + R +Q

*Bug súng ngắm không giật ?
Cái này thì...
=> Google :D
Và còn nhiều nữa...

                      -Lionel Shrike-

Không có nhận xét nào