Friday, June 3, 2016

Héck CF 1218 NEW by Tran Minh Kyy

Một bản hack khác hoàn thiện nhiều chức năng.
Chức Năng
Bypass Xtrap
Bypass 28_3
Bypass 31_0
Và 1 Số Chức Năng Héck CF :)) (xem ảnh)
Hướng Dẫn
Bước 1: Tải File Về
Copy XtrapVa.dll vào XTrap\XtrapVa.dll trước khi bật hack nhé
Bước 2: Bật Bypass Xtrap
Rồi Vào Game
Bước 3: Bật Héch Và Hướng Thụ
Link download:
(Bật tắt hack = Insert)