Header Ads

SHARE MOD SKIN ZOMBIE THÀNH TRANSFOMER CAPTAIN AMERICA 1218 CF VTC

Đây là bản mod thay đổi skin Zombie , mang tính chất tự sướng ko can thiệp gì vào game cả (như killmark,..) - Video test mod này ở đầu trang web (nhìn lên trên :D )
Lưu ý: bản mod này cần Bypass hgwc + xtrap phiên bản mới nhất ngày 04/06/2016 mới sử dụng được (vào group mình để lấy bypass mới nhất ) nếu không sẽ không sài được mod này. (Bị lỗi).

- Mod zombie thành Transfomer Captain America
Link: Tải bản mod này tại đây

Đây là mod phiên bản 1218 , các phiên bản cập nhật khác sẽ không sử dụng được

Không có nhận xét nào