Header Ads

THAM GIA EVENT MOD LẬP TEAM MOD TROLL GAME

Mình định làm 1 cái event như thế này, tầm ít nhất 5,6 người đứng xếp hàng như thế này. Mỗi người làm 1 mod hành động
Từng người bắt đầu đi dọc hành lang để trình diễn mod 😀. Xong tới lượt người khác. Lần lượt như thế,  Mình sẽ quay clip, trình diễn chung.
Kịch bản 2 : tầm 5,6 bạn hoặc hơn, sài mod tập hợp ở 1 phòng cận chiến 16 người bất kì . Sau đó tập hợp lại 1 chỗ nào đó trong map. 1.2.3 thì bắt đầu đồng loạt trình diễn mod .
☆Giờ quay:
Chiều thứ 6: khoảng 1h-1h30 bắt đầu
Thứ 7: sáng khoảng bắt đầu tập hợp 7h-7h30
Chủ nhật: khoảng 1h30-2h  bắt đầu tập trung
Hôm nào Mọi người tập hợp dc đông đông thì  comment thử bên dưới xem sao 😃.

Không thì mình sẽ tập hợp cả 3 bửa ai zo dc thì vào nhóm để lấy mod rồi vào game tập hợp thành 1 đội troll game nhé
Nhóm chung để thảo luận:
https://www.facebook.com/groups/BugAll/

Không có nhận xét nào