Friday, July 22, 2016

[CFVN] MOD SÚNG KILLMARK CF HACH CF FULL


Website tổng hợp các  bản mod súng, tool mod, bug súng, killmark tự động cập nhật từ sever của VinaCF.

Sử dụng hoàn toàn ok, ko bị code hunter cho mọi phiên bản CFVN và các nước khác.

Do lấy từ sever VINACF nên khi có bản update đột kích mới web sẽ tự update từ VINA .

Khi mới vào là trang chủ, click LET'S GO để đến trang tải killmark CF 2.0,  click tiếp lần nữa để đến trang tải hach hoặc tool mod súng vip, báu vật súng VIP free.

Link: bugmodcheatcf

Trang 1 là trang chủ, click vào nút LET'S GO bên góc phải trên để sang trang tiếp theo.
Trang 2 là trang download Killmark CF VinaCF
Trang 3 Trang tải tool mod súng hoặc làm siêu nhân CF heck!


mọi người có thể vô trang này hoặc xem blog này mình sẽ cập nhật update từng phiên bản đăng ở đây