Header Ads

Cập Nhật VINACF MODDER TOOL Mod Súng Báu Vât Phiên Bản 1223 CF VTC

VINACF MODDER TOOL là một tool mod súng miễn phí tuyệt vời của VinaCF, từ m16 búa gỗ có thể mod thành bất cứ loại súng báu vật, súng Vip hoặc súng tự chế không có trong CF, chỉ với thao tác thêm mới
Giao diện tool như hình
Hướng dẫn mod súng đơn giản
B1: Chọn súng gốc mình đang sài ví dụ m16 B2: chọn súng cần mod ví dụ M4A1 Born Beast B3: click vào thêm mới B4: Vào phòng game chiến :D (Ảnh tool VinaCF Modder Too)

Tải tool mod súng về tại đây

Tool này hoàn toàn an toàn không gặp vấn đề gì với code hunter, code hunter chỉ bắt được MSC (một tool mod khác, hiện đã đóng tool)  do tool này lộ mã nguồn, bị VTC fix trong ít ngày trước.
VinaCF Modder Tool 1223 có thể sử dụng để mod súng cho CF các nước khác!
☆Muốn làm siêu nhân CF ? tham khảo thêm tại đây

Không có nhận xét nào