Header Ads

[CFVN 1233] Share mod Quắm Mẻ FP thành Dual Karambit, Cục Gạch, Knuckle 2 & Búa Thor Đột Kích

Share một số mod đơn giản Đột Kích phiên bản 1233 CF VTC
Đã cập nhật lại link download - nếu có nhầm lẫn link tải mod hoặc bị trùng báo cáo cho mình tại mục "Khu vực chat" bên phải Website nhé

Gồm có 3 mod:
✿ Mod 1 - Broken Kukri Redcrystal => Knuckle 2

✫ Link: tải về mod KNUCKLE 2

✿ Mod 2 - Broken Kukri Redcrystal => Gạch

✫ Link: tải về mod Cục gạch

✿ Mod 3 - Broken Kukri Redcrystal => Dual Karambit & Zombie => búa Thor


✫ Link: tải về mod Dual Karambit & búa Thor

☆ Những lưu ý đáng nhớ:

Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Không có nhận xét nào