Header Ads

[MOD CF 1234] Share mod Quắm Mẻ FP Broken Kukri Redcrystal Thành Mỏ Lết Spanner

Mod đột kích CF VTC phiên bản 1234: Gồm có:
Mod Quắm mẻ FP cửa hàng điểm (Broken Kukri Redcrystal) => Mỏ lết Spanner☆ Những lưu ý đáng nhớ:

Nhớ bấm vào nút Skip ad bên góc phải trên để đến trang download mod.
Tải về copy vào Đột Kích/ Rez
Mod chỉ hoạt động khi người chơi sử dụng nhân vật nam

Không có nhận xét nào