Thursday, December 29, 2016

[MOD CF 1241] MOD QUẮM MẺ THÀNH JUNGLE KNIFE ĐỘT KÍCH

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1241 Mod cận chiến Quắm mẻ FP Broken Kukri Red CryStal - phiên bản cập nhật mới nhất ngày !

Mod này dùng được cho CF VTC phiên bản 1241 nhé (upload 30/12/2016)


Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ Biến thành Jungle Knife
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - nhân vật nam- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Tuesday, December 27, 2016

[VINACF 1240] BẢN FREE VÀ CHÍNH THỨC THƯƠNG MẠI HÓA TOOL TỪ 24/12/2016

- VINACF Update Phiên bản 1240 mới nhất.


☆  Kể từ ngày 24/12/2016 Vinacf chính thức thương mại hóa tool, bản miễn phí sẽ chỉ có một số chức năng, còn bản Vip mua sẽ có đầy đủ chức năng (xem clip trong mục mua VIP sẽ rõ). ⬇ Tải VINACF mới nhất  1240 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1240. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Download

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1240 tại:
☆ Link: Download


Monday, December 26, 2016

[MOD CF 1240] MOD SHADOW KNIFE VÀ BÚA GỖ

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1240 Mod cận chiến Búa Gỗ - Quắm mẻ FP Broken Kukri Red CryStal - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 25/12/2016 !

Mod này vẫn dùng được cho CF VTC phiên bản 1241 nhé (28/12/2016)


Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ Biến thành Shadow Knife

☆ Búa gỗ:
+ Siêu nhân
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - mọi nhân vật- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Sunday, December 18, 2016

[VINACF 1239] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TUYẾT NHIỆT ĐỚI CF VTC

- VINACF Update Phiên bản 1239 mới nhất.


☆  Bản cập nhật CF VTC 1239 có gì:  Xem chi tiết thông tin bản cập nhật trên trang chủ VTC
Tải VINACF mới nhất  1239 tại:


 
Bấm vào nút bên DOWNLOAD VINACF bên trên để tải VINACF 1239. Nhớ  click vào nút Skip ads bên góc phải trên để đến trang Download

===========================================


Tải KillMark Theme Mod CF 1239 tại:
☆ Link: Download


Tuesday, December 13, 2016

[MOD CF 1239] MOD BÚA GỖ QUẮM MẺ VÀ ZOMBIE CẬP NHẬT PHIÊN BẢN GIÁNG SINH CF VTC

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238 Mod cận chiến Búa Gỗ - Quắm mẻ FP & Zombie thường - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 14/12/2016 !Bản Mod gồm có:
☆ Quắm mẻ Broken Kukri RedCrystal:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Búa gỗ:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Zombie:
+Chém nhanh
+Chém nhiều nhát
+Tự động (auto) cào
* Mod này sử dụng được trong mọi chế độ - mọi nhân vật- mọi map.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file Google Drive
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Thursday, December 8, 2016

[MOD CF 1238] Mod Búa Gỗ One Hit Và Zombie Chém Nhanh - BugAllCF

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238 Mod cận chiến Búa Gỗ & Zombie thường - phiên bản cập nhật mới nhất ngày 8/12/2016 !Bản Mod gồm có:
☆ Búa gỗ:
+ One hit
+ Chém nhanh
+ Auto chém

☆ Zombie:
+Chém nhanh
+Chém nhiều nhát
+Tự động (auto) cào
* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez

Thursday, December 1, 2016

[MOD CF 1238] Cập Nhật Mod Quắm Mẻ FP thành Shadow Knife Phiên Bản 1238 CF VTC

Share mod Đột Kích CF VTC Phiên Bản 1238

hình ảnh sau khi mod

☆Mod gồm có:
-Broken Kukri Red Crystal thành Shadow Knife
* Mod này chỉ sử dụng được cho nhân vật nam.
Nhớ bấm vào nút Skip Ad bỏ qua quảng cáo bên góc phải trên để đến trang download file tênlửa.vn
Tải về copy file đó vào Đột Kích/ Rez