Header Ads

SHARE MỘT SỐ SKIN VŨ KHÍ TỪ CROSSFIRE LEGEND (CF MOBILE) #2


một clip không liên quan xem cho vui hahamột số skin vũ khí mình lấy ra từ cf mobile vn (cf legend) share cho ae, theo dõi trang mình sẽ tiếp tục share nữa. đây là part 2.

Vào đây để xem list súng trong cf legend Xem nè

Tải về từ google drive Download

Không có nhận xét nào