Header Ads

SHARE MOD KILLSOUND CHỊ GOOGLE HÀI HƯỚC


Một video không liên qua tới bản mod này xem cho vui hÍ HÍ
Vui lòng xem mục hướng dẫn trước khi tải mod về


1. Kill sound (âm thanh khi giết đối thủ) -> biến thành giọng nói của chị google dịch

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

bỏ thư mục rez này vào nơi cài Đột kích* Click vào link trên (xong bỏ qua quảng cáo) - và tải file về từ google drive - giải nén ra xong copy thư mục rez vào nơi cài ĐỘT KÍCH

Facebook: Lionel Shrike
Facebook Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Adress: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào