Header Ads

SHARE KILLSOUND KOREAN DÀNH CHO CFVNKillsound Korean Hàn Quốc

1. Kill sound (âm thanh khi giết đối thủ) -> biến thành giọng anh HÀN QUỐC | xem video ở trên sẽ nge rõ

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

bỏ thư mục rez này vào nơi cài Đột kích

Link dự phòng

* Click vào link trên (xong bỏ qua quảng cáo) - và tải file về từ google drive - giải nén ra xong copy thư mục rez vào nơi cài ĐỘT KÍCH

Facebook: Lionel Shrike
Facebook Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Adress: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào