Header Ads

SHARE TOOL MOD REZ INJECTOR CROSSFIRE NEW V1.1 by ZHEN PENG

Trước khi mod hay sử dụng mod mong các bạn hãy đọc bài viết này Xem ngay

có một anh bạn người Trung Quốc tốt bụng vừa viết xong tool inject rez này và muốn mình share cho anh em dân mod, thế nên mình viết bài viết này để chia sẽ tool mới.

Giao diện tool khi vừa mở lên


Cách sử dụng và hoạt động thì tương tự như tool Rez injector bản cũ hồi nào tới giờ.Trong ảnh trên có 3 phần cần lưu ý:


1. Please enter you rez file location and name (tên rez file: rf016, rf017...) và đường dẫn (vị trí)

2. Đường dẫn địa chỉ file gốc

3. Đường dẫn địa chỉ đến file đã mod (file mod phải nhỏ hơn file gốc nha)

Sau đó bấm enter và đợi tool làm việc.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

► Link Fshare: Download

Facebook: Lionel Shrike
Facebook Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Adress: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào