Header Ads

SHARE MOD HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT HÀI HƯỚC | BUG ALL


mod này ko có mục đích nào khác ngoài dùng để troll game, khi sài mod người khác nhìn vào con nhân vật bạn sẽ có những hành động lạ!!!

Bản mod này gồm có: nhân vật nam khi di chuyển sẽ có những hành động khác thường, như trong video. Mình chia nó lảm 3 file mỗi file là một hành động khác nhau có thứ tự như clip. Để sử dụng vào game bạn bấm Shift + W (đi chậm) nhân vật sẽ có những hành động lạ. Tải về bỏ vào Rez2

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Upfile

Link dự phòng


Ngoài ra bạn nào muốn sài nhiều mod vip hơn lạ mắt và không có ở bất kì đâu thì vào đây www.automod.cf

Có một số bạn không thể giải nén các tệp của mình lý do mình sài Winrar phiên bản mới còn các bạn sài bản cũ nên ko giải nén được bạn vào rarlab.com để tải công cụ nén giải nén tệp phiên bản mới nhất.

Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Adress: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào