Header Ads

SHARE MOD CF TIẾNG THỞ GHOST BỰA | BUG ALLở các bài viết trước mình có chia sẽ tiếng thở ghost thành tiếng chó sủa tại đây, và tăng tiếng thở ghost tại đây Nay mình share thêm mod tiếng thở ghost thành âm thanh đọc công thức hóa học và tiếng xe cấp cứu. Trong file giải nén ra sẽ có 2 mod muốn sài cái nào thì copy ra nhóe.

Tải về giải nén ra bỏ file .rez vào Rez2 phiên bản nào cũng sài được.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Google Drive


Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Address: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào