Sunday, August 12, 2018

SHARE MOD HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC DANCE #2 | BUG ALL


Mod tất cả nhân vật nữ quẩy vào game sài nhân vật Nữ cầm lựu đạn đứng im nhân vật sẽ nhảy!, có 2 hành động nhảy, đứng im cầm lựu và ngồi im cầm lựu đạn sẽ nhảy. Xem video bên trên sẽ thấy nó trông như thế nào ^^

Tải về bỏ vào Rez2 phiên bản nào cũng sài được.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Google Drive


Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Address: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR