Header Ads

SHARE MOD HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT NHẢY DANCE #3 | BUG ALL
Mod hành động đứng im cầm lựu đạn nhân vật nam sẽ nhảy nhạc! Xem video sẽ rõ. Mod này chỉ áp dụng cho nhân vật nam! Khi cài mod này khi người chơi nào đứng im cầm lựu đạn thì bạn sẽ thấy họ nhảy! Khác với 2 mod trước mình đã share, cái này bạn cài mod vào thì bạn sẽ thấy người ta nhảy, còn người ta nhìn bạn sẽ thấy bạn chọt chọt... :V (hành động thay đổi khi cầm lựu đạn và đứng im một chỗ).

Tải về bỏ vào Rez2 phiên bản nào cũng sài được.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Google Drive


Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Address: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào