Header Ads

SHARE MOD HÀNH ĐỘNG TRƯỢT HÀI HƯỚC ĐỘT KÍCH | BUG ALL
Mod hành động trượt như video, có thể dùng để troll. Trong phòng chơi cứ bấm đi tới là nhân vật sẽ trượt, các hành động di chuyển khác thì vẫn bình thường chỉ có khi bấm đi tới trước W là nhân vật sẽ trượt. Nếu bạn nào tải file về mà giải nén không được thì các bạn lên Google tải Winrar phiên bản mới nhất về nhé!.

Tải về bỏ vào Rez2 phiên bản nào cũng sài được.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Google Drive


Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Address: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào