Header Ads

Share Mod Galaxy Hammer, AWM Hawk VIP, Guardian Fist | BUG ALL


Hôm nay tui sẽ chia sẽ mod 3 vũ khí cực kì đặc biệt chưa có ở đâu đó là Cận chiến búa không gian, AWM Hawk VIP và cận chiến Guardian.

Đây là ảnh 3 em nóMod này được mod từ các vũ khí BC-Axe Beast, AWM Infernal Dragon VIP, và Gloves (găng đấm bốc thường). Để có thể sử dụng được và chơi online các bạn hãy sử dụng tool mod vũ khi của Vinacf.

Ví dụ bạn có búa gỗ muốn đổi thành cận chiến không gian thì hãy sử dụng tool mod vũ khí Vinacf, chọn vũ khí gốc là búa gỗ - sau đó chọn vũ khí mod là BC-Axe Beast thì khi vào game sẽ biến thành Cận chiến không gian.

Tên Mod Vũ Khí
Galaxy Hammer BC-Axe Beast
Guardian Fist Knucke 2 Infernal Dragon VIP


Tải về bỏ vào Rez2 phiên bản nào cũng sài được.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Mediafire

Link Upfile


Facebook: Lionel Shrike
Team BugAll group: Team BugAll
Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online
My BTC Address: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR

Không có nhận xét nào