Thursday, September 12, 2019

SHARE MOD BẮN LIÊN THANH CHẾ ĐỘ AI TỔNG HỢP | BUG ALL CF

Link tải MOD Phiên Bản 1321 tổng hợp 

👉 Xài chung với Hack Vinacf hoặc skyht hoặc tinycf để vào game ko bị nvh 31_0 
👉 SR25 tắt thay đạn nhanh để ko bi nvh 14_3 
👉 Chém Nhanh quá sẽ bị nvh 14_0 + 14_1 
👉 Chém Boss lúc nhảy lên + duy chuyển bi nvh 13_0
👉 Chém vào tường + Đất sẽ bị Diss Game 

Chức năng gồm : rf016.rez của ( rez2 )
+ AWM_InfernalDragon + Bắn nhanh + thay đạn nhanh  + AWM_CN_10th_BR + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_GOLDPHOENIX+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_InfernalDragon_BR + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_VTC10TH + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_ XMAS2018 + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_BornBeast_BR + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_goldphoenix + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_halloween2017+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh
 + M82A1_Jewelry + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_royaldragon6 + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_S_BornBeast + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1 bornbeast_gilt + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_WaterGun + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_IronShar + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M200CheyTac_Elite+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M200 cheytac_hallowee2018 + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M200 cheytac xmas 2107+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AA12_Buster + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ SR25_Burning Shot + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AK47_Buster + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ Thuận Thiên Kiếm Chém nhanh x1000 
+ GigantFist Chém nhanh x1000 
+ PLasmaKnife Chém nhanh x1000 
+ Persona_Blade Chém nhanh x1000 
+ Nấm đấm TiTan Chém nhanh x1000 
+ Đồ Long Đao Chém nhanh x1000 
+ Xẻng Rồng Lửa Chém nhanh x1000 
+ RubberChicKen Chém nhanh x1000 
+ Côn nhị khúc Chém nhanh x1000 
+ Thương Sét Chém nhanh x1000 
+ Keris-Ultimate Goldsmith Chém nhanh x1000 

Chức năng gồm: rf016.rez của ( rez )
+ AWM_InfernalDragon + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_Jade+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_TurtleShell + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_Balance + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_Magma+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_Rusty+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_S+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_Tiger+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ AWM_UltimateGold + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ BARRET M99+ Bắn nhanh + thay đạn nhanh
 + M82A1_RoyalDragon3 + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_S_BornBeas + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_UltimateGold + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M82A1_ IronShark + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M200CheyTac + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M200CheyTac_Graffiti + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M240B + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M240B_Tesla + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ M700 + Bắn nhanh + thay đạn nhanh 
+ TRG21_Aries + Bắn nhanh + thay đạn nhanh + Búa gỗ chém nhanh x1000 + Búa sét chém nhanh x1000 

*** Lưu ý: Trong thư mục Google Drive bên dưới có 2 thư mục rez và rez2 trong đó có nhiều  file, bạn chỉ cần chọn 1 file trong đó và bỏ vào rez, rez2 tương ứng.

✫ ✬ ✭ ★ DOWNLOAD ✫ ✬ ✭ ★

Link Google Drive 

 Bạn nào muốn share cho bạn bè anh em thì chia sẽ link bài viết này giùm mình nha, đừng chỉ lấy file mod rồi share. Mod này của Vinacf.

Facebook: Lionel Shrike Facebook Team BugAll group: Team BugAll Make Money Online Group: Nhóm Kiếm Tiền Online My BTC Adress: 19NKeoSF4y6xAB5x4qU6ydDDPdNBGjKJnR