Header Ads

CÁCH BỎ QUA BƯỚC BẬT THÔNG BÁO ADF | BUGALL

Thời gian gần đây trang quảng cáo này bắt buộc người dùng phải bấm bật thông báo mới dẫn đến trang đích, mỗi lần bật xong là phải vào cài đặt xóa nó. không thôi nó hiện thông báo quảng cáo rất phiền phức.


Để bỏ qua việc này, các bạn cần đợi 5 giây sau đó bấm bỏ qua quảng cáo. Nó sẽ dẫn bạn đến 1 trang mới có địa chỉ kiểu như www1a.moshema..... , chú ý phần www1a . Chỉ cần đổi nó thành www5a..... là bạn sẽ được chuyển đến trang đích mà không cần bật thông báo.


Đổi địa chỉ từ www1a thành www5a sau đó bấm Enter
Không có nhận xét nào