Header Ads

[CF WEST] SHARE MOD CFNA TURBULENT, FALCAMO, GATLING VIP FIRE | BUG ALL


Lưu ý: MOD này chỉ sử dụng cho CFNA (CF WEST)


Một số hình ảnh MOD trong game. Các vũ khí được sử dụng để mod là: M4A1 (GP), AK-47, M4A1 DEFENDER LV2, Kukri Beast Noble Silver, Knife.

Cách sử dụng mod CFWest: https://www.youtube.com/watch?v=hNFUf8RNfEU


DOWNLOADKhông có nhận xét nào