Header Ads

SHARE BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO MAP CF DEdit | BUG ALL


Bộ tài liệu Full dành cho nhà phát triển về cách thức chế tạo một bản đồ hoàn thiện trong CF, gồm có điểm hồi sinh, ánh sáng, wall... Giải thích về cấu tạo của các thuộc tính trong game.

Để bắt đầu các bạn vui lòng tải về bộ tool full dành cho nhà phát triển mình đã share ở bài trước. Trước khi mở  DEdit.exe nhớ copy file Object.lto trong mục rez vào chung thư mục với DEdit (cái này là file thuộc tính cơ bản của CF quy định ánh sáng, tường, vị trí hồi sinh.. - bản cũ). Qua thời gian CF update lại cái file này nó tên mới là Object.dll (thì rename nó lại thành Object.lto là sài được trong DEdit - file này nó có hiệu ứng mới như: cổng dịch chuyển trong nano escape...) 2 file này muốn sài cái nào cũng được, không sài được file mới thì sài file cũ..

Tiếp theo mở DEdit lên và xem tài liệu hướng dẫn để chế tạo map nha!. Bên dưới có 2 bộ tài liệu nếu trang 1 bị xóa thì hãy tải về bản tài liệu offline.

DOWNLOAD

Không có nhận xét nào