Header Ads

SHARE PHẦN MỀM 3DMAX 8 FULL | BUG ALL


Phần mềm 3Dmax 8 được dùng để thiết kế các mô hình 3D, hành động, phim 3D... Chúng ta có thể dùng nó để xuất file ra định dạng .lta của CF. Tất nhiên không phải cứ xuất ra là dùng được liền cần phải chỉnh sửa lại chút.

Cách cài đặt 3DMAX 8: Chạy file Setup.exe để cài cứ bấm next, sau khi cài xong vào thư mục Medicina để lấy thuốc. (Lúc active có thể cần tắt mạng).

Sao chép các tệp tin này vào C:\Program Files (x86)\Autodesk\3dsMax8\plugins là có thể export sang .lta (Model và Map).

File plugins này có trong bản cài đặt dành cho nhà phát triển (Tool mod Full), hoặc trong bài viết share plugins này.


DOWNLOAD
Mật khẩu giải nén: bugallcf

Không có nhận xét nào