Header Ads

SHARE PLUGINS VÀ TOOL MOD CF | BUG ALL


Trong bộ này mình có gom lại một số plugin tool cần thiết để mod CF, CS...

Plugins.rar : chứa plugins cho 3DMAX, plugin .dtx cho Photoshop... (cái này nó có trong bộ cài tool full dành cho nhà phát triển mình đã share)

ms3d185beta1.zip (milkshaped 3d phần mềm mình thường dùng ví nó rất đơn giản) Key
Name: Milkshape
Code: J2Bd1-TCdcZ3-T27d11d

CrossFire Rez.rar: cái này chỉ cần cái Converter\Dat to Obj\Noesis vì nó có thể xem file mô hình LTB trực tiếp (nhưng nên dùng cái SMD TO LTB vì nó giữ được bone)

Photoshop-CS5-Portable.rar : Photoshop bản chạy ngay không cần cài đặt (nhớ chạy với quyền admin). Bản này từ đó giờ mình sài khá ổn. (Plugin để xem file .dtx trong file Plugins  DTXFormat.8bi copy bỏ vào Photoshop-CS5-Portable\App\PhotoshopCS5 và copy vào thêm một cái ở thư mục Plug-ins\File Formats nữa. )

smdimp_max6.v013a.rar, smdlexp203-max6or7.rar plugin export import file smd cho 3dmax cũ (giải nén ra bỏ vào 3dsMax8\plugins)

DOWNLOAD


Mật khẩu giải nén: bugallcf


2 nhận xét: