Header Ads

SHARE TOOL CHỈNH SỬA FILE MSZ (MszEdit) | BUG ALL


Đây là công cụ chỉnh sửa tệp tin MSZ sử dụng được cho mọi CF

Tệp tin này nằm ở thư mục Dot Kich\rez\NationMsz , tệp tin này chứa thông số các chữ thông báo trong CF, mỗi khi CF được cập nhật vũ khí mới map mới thì tệp tin này cần được cập nhật lại.

DOWNLOAD


Không có nhận xét nào