Header Ads

SHARE TOOL GHÉP HÀNH ĐỘNG CF (MERGE ANIMATION CF) | BUG ALL


Đây là công cụ ghép hành động CF từ một file .lta này sang một file lta khác. Ví dụ: ghép hành động chém vào cùng với hành động đứng im... thì hành động đứng im sẽ sở hữu 2 trạng thái - đứng im và chém.

Công cụ này cũng tạm ổn, một số trường hợp có thể không ghép được. Có thể sử dụng cho hành động nhân vật.

DOWNLOAD


1 nhận xét: