Header Ads

SHARE TOOL LTC CFT SMD CROSSFIRE ĐỘT KÍCH | BUG ALL

Hôm nay mình chia sẽ bộ công cụ chỉnh sửa tệp tin CF, đây không phải là công cụ chính thức từ nhà phát triển game CF nhưng là tool của dân MOD chế ra để chỉnh sửa tệp tin CF.cfltc.exe : kéo file .ltc đã unlock vào đây sẽ được chuyển thành file .lta

cft_tools.exe, cft_tools_unicode.exe : đây là tool chỉnh sửa CFT cũ (không nên sài)

FixCompression_x64.exe: công cụ này để giải mã file ltb, dtx .... bị mã hóa (Unlock file), công cụ này rất mượt - dùng để giải nén cả một thư mục nên sử dụng thay thế cho The Demons File Unlocker v1.0.7

LTB_SMD_GN.exe: công cụ này dùng để chuyển đổi định dạng LTB sang SMD giữ được xương

LTCCCCCCCCCC.au3: công cụ này dùng để đóng gói file lta sang ltc. (Nhớ cài ngôn ngữ lập trình Autoit để chạy). Cách sử dụng: để build file ltc thì gõ địa chỉ file vào ô vd: C:\Users\lionel\Desktop\Test\BF005.LTC sau đó đợi khoảng 1,2 phút.

win_cft.exe: dùng để chỉnh sửa file CFT (kéo file CFT vào để chuyển sang CSV, sau khi chỉnh sửa xong thì kéo vào lần nữa để chuyển về định dạng CFT)

cfrezexplorer.zip: cái này dùng để giải nén file REZ, hoặc xem trực tiếp file rez mà không cần giải nén.

The Demons File Unlocker v1.0.7.exe: dùng để mở khóa file (nên sài cái FixCompression_x64.exe vì nó nhanh hơn)

DOWNLOADMật khẩu giải nén: bugallcf

Tất cả các tool này mình có backup lại trên google drive nếu link hỏng ae vui lòng nhắn tin cho mình trên facebook để mình úp lai.

Không có nhận xét nào