Header Ads

KILLSOUND & SOUND MOD

Trong mục này mình sẽ tổng hợp lại các mod cũ mình đã đăng còn sử dụng được, để khỏi mất công tìm!

1. Mod killsound chị google: http://www.bugallcf.com/2017/08/share-mod-killsound-chi-google-hai-huoc.html

2. Killsound tổng hợp các nhân vật nữ, nam CFQQ cho CFVN: https://www.bugallcf.com/2018/05/share-killsound-nhan-vat-nu-cfqq-tong.html

3. Killsound nhân vật nữ CFQQ 2: http://www.bugallcf.com/2017/07/moi-phien-ban-share-mod-killsound-cfqq.html

4. Killsound chị NYMPHS: http://www.bugallcf.com/2017/08/share-killsound-chi-nymphs-nhan-vat-nu.html

5. Killsound anh Trung Quốc: http://www.bugallcf.com/2017/09/share-killsound-anh-trung-quoc-giong.html

6. Killsound giọng Hàn Quốc: http://www.bugallcf.com/2017/09/share-killsound-korean-danh-cho-cfvn.html

7. Killsound Tiến Xinh Trai: http://www.bugallcf.com/2017/06/share-kill-sound-tien-xinh-trai-txt-cf.html

8. Killsound Đặc Biệt Tổng Hợp: https://www.bugallcf.com/2018/06/share-killsound-cfqq-nhan-vat-ac-biet.html

GHOST MODE

1. Mod tăng tiếng thở ghost: https://www.bugallcf.com/2018/08/share-mod-tang-tieng-tho-ghost-cf-bug.html

2. Mod tiếng thở ghost thành âm thanh đọc công thức hóa học và tiếng xe cấp cứu: https://www.bugallcf.com/2018/08/share-mod-cf-tieng-tho-ghost-bua-bug-all.html

3. Tiếng thở ghost thành tiếng chó sủa: https://www.bugallcf.com/2017/07/share-mod-moi-phien-ban-tieng-tho-ghost.html

Ngoài các danh sách trên còn nhiều mod có thể sử dụng được trong nhiều phiên bản hiện tại các bạn tải về trải nghiệm nhé!

Không có nhận xét nào